UNINOTES
Susisiekti

Profesinė praktika

P000B110

Trišalės sutarties pagrindu studentas siunčiamas į įmonę, kurioje tris mėnesius atlieka praktiką. Praktikos metu studentas gali būti įtraukiamas į tuo metu įmonėje kuriamos programinės įrangos kūrimą arba studentui gali būti pavedamos dalinės programavimo užduotys. Siekiama, kad studentas įgytų ar sustiprintų darbinius įgūdžius, išmoktų pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus darbinėje veikloje. Tuo pačiu metu įmonės darbuotojas supažindina studentą su įmonėje vykstančiais procesais, veiklos ir darbo organizavimo principais. Praktikos pabaigoje studentas parengia praktikos ataskaitą.

Modulis yra vedamas Kauno Universitete


Atsisiųsti konspektus