UNINOTES
Susisiekti

Matematika 1

P130B001

Išmokoma pagrindinių matricų ir determinantų teorijos teiginių bei jų taikymų, sprendžiant tiesinių lygčių sistemas. Įsisavinami vektorinės algebros ir analizinės geometrijos elementai, išmokoma jų taikymų. Išmokoma antros eilės kreivių lygčių sudarymo, funkcijų ribų apskaičiavimo metodų, diferencijuoti funkcijas ir taikyti išvestines modeliuojant realiuosius procesus. Įsisavinamos viduriniųjų reikšmių teoremos bei Teiloro formulė, funkcijų tyrimo ir jų grafikų braižymo metodika, kelių kintamųjų funkcijų diferencijavimo, ekstremumų nustatymo metodikos. Supažindinama su mažiausių kvadratų metodu ir išmokoma jo taikymų, aproksimuojant funkcijas.

Modulis yra vedamas Kauno Universitete


Atsisiųsti konspektus