UNINOTES
Susisiekti

Marketingas

S191B017

Įsisavinamos tradicinės ir naujosios marketingo koncepcijos, kurios integruoja išorinės ir vidinės marketingo aplinkos, vartotojų elgsenos, marketingo tyrimų principų, rinkos segmentavimo ir pozicionavimo, marketingo komplekso sandaros žinias. Įgyjami gebėjimai analizuoti išorinę ir vidinę marketingo aplinkas, taikyti rinkos segmentavimo, tikslinės rinkos parinkimo ir pozicionavimo principus, formuoti prekių asortimentą, parinkti kainų nustatymo metodus, priimti sprendimus dėl prekių paskirstymo sistemos, rėmimo veiksmų plano ir biudžeto.

Modulis yra vedamas Kauno Universitete


Atsisiųsti konspektus