UNINOTES
Susisiekti

Kompiuterinė grafika

P175B505

Išmokoma suprasti kompiuterinės grafikos sistemos techninės ir programinės įrangos funkcionavimą ir sąveiką. Suteikiama grafikos bazinių primityvų generavimo, dvimačių ir trimačių transformacijų bei stačiakampių, įžambiųjų ir perspektyvinių projekcijų skaitmeninio formavimo, blokų sudarymo, tikroviško objektų vaizdavimo žinių. Išugdomi gebėjimai įvairių grafinių duomenų apdorojimui naudoti kompiuterinę grafinę sistemą.

Modulis yra vedamas Kauno Universitete


Atsisiųsti konspektus