UNINOTES
Susisiekti

Karjeros kūrimas

S280B105

Suprantama karjeros kūrimo esmė, įsisavinamos žinios apie šiuolaikinę karjeros sampratą, bazines ir naujausias karjeros kūrimo teorijas, gebama taikyti įvairias savęs pažinimo, darbo pasaulio tyrimo, karjeros sprendimo, karjeros refleksijos ir planavimo, žmogaus karjeros kompetencijos diagnostikos, kompetencijos portfelio formavimo metodikas, įgyjami komunikaciniai, informacinių technologijų taikymo, informaciniai, darbo komandoje, problemų sprendimo, sisteminio ir kritinio mąstymo perkeliamieji gebėjimai.

Modulis yra vedamas Kauno Universitete


Atsisiųsti konspektus