UNINOTES
Susisiekti

Inžinerinė ekonomika

S180B103

Įgyjamos žinios apie inžinerinio produkto rinkos funkcionavimo mechanizmą. Geba analizuoti rinkos pokyčius, atpažinti produktų kainų kitimą lemiančius veiksnius, analizuoti vartotojų elgseną rinkoje. Įsisavinamos žinios ir įgyjami gebėjimai įvertinti inžinerinių sprendimų kūrimo ir diegimo ekonominį efektyvumą mikro- ir makro- aplinkose.

Modulis yra vedamas Kauno Universitete


Atsisiųsti konspektus